Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında Kullanımı

Havalı Güneş Kolektörlerinin Hacim Isıtma Uygulamalarında Kullanımı

Ali Etem Gürel, Gökhan Yıldız, İlhan Ceylan

Güneş enerjisi, doğrudan güneşten elde edilen temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi sistemleri üzerine yapılan çalışmalar, enerji fiyatlarındaki artışlar, küresel ısınma ve sera etkisi gibi çevresel etkiler nedeniyle özellikle son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye güneş enerjili sıcak su ısıtma sistemlerinden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Bunun yanında fotovoltaik teknoloji üzerinde, özellikle getirilen yeni yasal düzenlemeler ve coğrafi konumun da avantajları ile Türkiye özelinde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Ancak havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtma uygulamalarından Türkiye’de yeterli ölçüde yararlanılmamaktadır. Oysa bu tip kolektörler, %100 taze havalı klima sistemlerinde ön ısıtma/ısıtma, hayvan barınaklarının ısıtılması, sera ısıtılması, kargo depolarının ısıtılması, kurutma vb. pek çok uygulama için oldukça elverişlidirler. Bu çalışmada, havalı güneş kolektörlerinin hacim ısıtılmasında kullanımına yönelik dünyadaki farklı uygulamalar incelenecektir. Bunun yanında havalı güneş kolektörleri ile hacim ısıtılmasına dair önerilen farklı tasarımlar da verilecektir. Bu inceleme ve tasarımlar neticesinde çeşitli öneriler getirilecektir.