Akıllı Binalar

Akıllı Binalar

Seçil Kızanlık İskender

2025 yılında en çok enerji tüketiminin binalarda olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla mekanik tesisatta dijitalleşme dünyasında en büyük potansiyel “Akıllı Binalar” alanındadır. Artan enerji tasarrufu ihtiyacı, konfor ve güvenlik talebi, düşük maliyet gereksinimi atılan teknolojik adımlarla çözülmektedir. Bu bildiride, bu amaçlar çerçevesinde yapılması gereken data analizi ile tutarlı tahminler, analitik uygulamalar, optimum alan kullanımı, kestirimci bakım gibi konular üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda bu çerçevede yararlanılması gereken (IoT) nesnelerin interneti, BIM gibi araçlardan bahsedilecektir.