Farklı Gıda Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerinin Güneş Enerji Destekli Bir Kurutucuda Deneysel Olarak Belirlenmesi

Farklı Gıda Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerinin Güneş Enerji Destekli Bir Kurutucuda Deneysel Olarak Belirlenmesi

Doğan Burak Saydam, Kamil Neyfel Çerçi, Ertaç Hürdoğan

Gıda kurutma, yaş ürünlerin içerdikleri yüksek orandaki serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde meydana gelebilecek biyokimyasal reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişmesini durduracak bir orana indirerek, gıda ürünlerinin uzun süre muhafazasını sağlayabilmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde ürün, ya doğrudan güneş altında kurutulabilmekte ya da farklı yöntemlerle toplanan güneş ışınımı (güneş enerjisi destekli) veya farklı ısıtma yöntemleriyle (doğalgazlı ısıtıcı vb.) kapalı bir sistem içindeki yüksek sıcaklıktaki kurutma havası ile kurutulabilmektedir. Ürünün doğrudan güneş altında kurutulması hangi koşulda yapılırsa yapılsın, gıda güvenliği ve kalitesine yönelik profesyonel beklentileri karşılamamaktadır. Bu sebeple özellikle yenilenebilir enerjinin kullanımına imkan veren, güneş enerjili kurutucular yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tasarlanıp imalatı yapılan güneş enerjisi destekli bir kurutma sisteminde, kabak ve patlıcan gibi farklı gıda ürünlerinin kuruma karakteristikleri Osmaniye ili iklim şartlarında belirlenmiştir. Birbirini takip eden iki gün boyunca süren kuruma prosesinde, kabaktan yaklaşık 1500 g, patlıcandan ise yaklaşık 1350 g nem uzaklaştırılarak denge nemine ulaşılabilmiştir. Deneyler sonucunda kuruma hızının kabak için maksimum 0,0265 (gsu/gkm)/dk, patlıcan için maksimum 0,0292 (gsu/gkm)/dk olduğu görülmüştür.