Endonezya Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması

Endonezya Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması

Baran Kaypakoğlu, Djon Moehardjono Munarso

Endonezya dünyanın en büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Ülke, karbon emisyonlarını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak üzere 1983 yılından bu yana jeotermal kaynakları geliştirme çabasındadır. Bu çabaların sonucu olarak, dünyadaki jeotermal enerji kurulu gücü sıralamasında şu an 2. sırada yer almaktadır. Fakat, devlet teşviklerinin yetersizliği ve yasaların belirsizliği sebebi ile sektör yabancı yatırımlara yeterince kucak açamamış ve dolayısı ile jeotermal kurulu gücündeki artış ivmesi beklenenin aşağısında kalmıştır. Bu çalışmada, adalar ülkesi Endonezya’nın jeotermal potansiyelini inceleyecek ve bu potansiyelin kurulu güce dönüşmesindeki engelleri tartışacağız.