Openfoam İle Turbomakina Uygulamalarına Genel Bakış ve Bir Hava Türbininin Simülasyonu

Openfoam İle Turbomakina Uygulamalarına Genel Bakış ve Bir Hava Türbininin Simülasyonu

Erdem Kaya, Utku Şentürk

Turbomakina tasarımında hesaplamalı akışkanlar dinamiği biliminin kullanımı artık bir standart haline gelmiş olup, bu alanda özelleşmiş yazılımlar mevcuttur. Bunlar arasında OpenFOAM, açık kaynaklı ve lisans ücreti gerektirmeyen bir yazılım olması dolayısıyla, ticari uygulamalarda önemli bir alternatif olarak göze çarpmaktadır. Halen ülkemizde yaygınlaşma sürecinin başında olan bu yazılımın bir önemli avantajı, dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Bu çalışmada, OpenFOAM kullanılarak gerçekleştirilmiş olan güncel turbomakina uygulamalarına, geniş kapsamlı olarak yer verilmiştir. Daha sonra, bir kanaldaki hava akışından enerji elde etmek için tasarlanmış bir impuls türbini örnek olarak ele alınmış, akış simülasyonları ile performansı belirlenmiş ve deneysel verilerle doğrulanmıştır. Buna ek olarak, OpenFOAM’un paralel hesap performansı da ele alınmış ve çeşitli sayıda çekirdek ile yapılan analizlerde doğrusal hızlanma saptanmıştır.