Doğal Gaz İç Tesisatlarında Periyodik Kontroller ve Sonuçları

Doğal Gaz İç Tesisatlarında Periyodik Kontroller ve Sonuçları

Ümit Erturhan, Neşe Özdemir

Eskişehir bölgesinde konutlarda doğal gaz kullanımı 1996 yılında başlamıştır. Yıllara bağlı olarak doğal gaz tesisatlarında, yakıcı cihazlarda ve bacalarda yaşlanma ve yıpranmalar meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak doğal gaz kullanımında abonelerin can ve mal güvenliğini sağlamak, doğal gaz kaynaklı kazaların oluşmasını engellemek, doğal gazın verimli kullanımını sağlamak, baca gazı sızıntılarından oluşabilecek zehirlenmelerin ve ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla iç tesisatlarda periyodik kontrollerin yapımı büyük önem arz etmektedir.