Doğu Afrika’da Jeotermal Proje Geliştirme Çalışmaları

Doğu Afrika’da Jeotermal Proje Geliştirme Çalışmaları

Umran Serpen

Bu çalışmada Afrika’daki Rift Vadisi’nde çeşitli ülkelerde bulunan volkanik kökenli jeotermal kaynakların bizim açımızdan ilginç olan jeolojik oluşumları yanında, kapasiteleri ve potansiyelleri hakkında bilgiler verilecek ve bunların tarihsel geliştirme çalışmaları konusunda bilgiler sunuluyor. Büyük Afrika Rift’indeki jeotermal kaynakların, 511 MWe kapasite ile oldukça geliştirilmiş olan, Kenya’daki Olkaria sahası dışında Cibuti ve özellikle Etopya’da güncel olarak sondaj çalışmalarına başlanmış olup, sondaj ihaleleri yanında, sondaj makinası satın alma çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda, bir Türk sondaj yüklenicisi sondaj yaparken, yine bir Türk danışmanlık firmasının da sondaj ihale dosyalarının hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalar hakkında bilgi verilmekte ve bunun yanında, projelere finans sağlayan kuruluş ve ülkeler hakkında da bilgi sunulmaktadır.