Yatay Boru İçindeki Amonyak (R717) Yoğuşma Isı Transferi ve Basınç Kaybının Mevcut Korelasyonlar İle İncelenmesi

Yatay Boru İçindeki Amonyak (R717) Yoğuşma Isı Transferi ve Basınç Kaybının Mevcut Korelasyonlar İle İncelenmesi

Aykut Bacak, Ali Pınarbaşı, Hüseyin Onbaşıoğlu

Amonyak gibi doğal akışkanlar 19. yy’ın ortalarından bu yana başta yiyecek üretimi ve depolama gibi proseslerde soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Amonyak termofiziksel özelliklerinden dolayı ısıl kapasitesi daha yüksek olduğundan ve diğer ekipmanlarıda daha ekonomik seçildiğinde, daha düşük ebatlardaki cihazlar kullanılarak aynı soğutma kapasitesini sağlamaktadır. Mevcut soğutucu akışkanların ozon tabakasında incelmeye sebebiyet vermesi ve küresel ısınmaya neden olmasından dolayı başta Kyoto Protokolü gibi uluslararası platformlarda gündeme gelmiş klorofloro karbonlar ve hidroflorokarbonlar gibi doğaya zararlı soğutucu akışkanların kullanımında kısıtlamaya gidilmesi kararı alınmıştır. Bu protokolün aldığı kararlardan biri de mevcut soğutucu akışkanların yerine doğaya zararı daha düşük akışkanları araştırmak ve yeni nesil çevreci akışkanlara geçmektedir.

Bu çalışmada yatay olarak yerleştirilmiş düz boru içindeki yoğuşma ısı transferi hesaplamasında kullanılan iki faz çarpanı ve Nusselt sayısı için lineer regresyon yöntemi kullanılarak korelasyon geliştirilmiştir. İki faz çarpanı için türetilen korelasyonda maksimum ± %24 ‘lük bir sapma elde edilmiş olup mevcut olan korelasyondan daha az hata aralığına sahiptir. Nusselt sayısı için geliştirilen korelasyon ise sapma miktarı daha fazladır ancak belirtilen korelasyonlardan daha dar bir hata aralığına sahiptir.

Bu çalışmada yatay olarak yerleştirilmiş düz boru içindeki yoğuşma ısı transferi hesaplamasında kullanılan iki faz çarpanı ve Nusselt sayısı için lineer regresyon yöntemi kullanılarak korelasyon geliştirilmiştir. İki faz çarpanı için geliştirilen korelasyonda maksimum ± %24 ‘lük bir sapma elde edilmiş olup mevcut olan korelasyondan daha az hata aralığına sahiptir. Nusselt sayısı için geliştirilen korelasyon ise sapma miktarı daha fazladır ancak belirtilen korelasyonlardan daha dar bir hata aralığına sahiptir.