Cerrahi Operasyon Tipine Göre Tekli ve Çoklu Sistemle Tasarlanmış Ameliyathanelerin İklimlendirme Sistemlerinin Tasarımı ve Kıyaslaması

Cerrahi Operasyon Tipine Göre Tekli ve Çoklu Sistemle Tasarlanmış Ameliyathanelerin İklimlendirme Sistemlerinin Tasarımı ve Kıyaslaması

Ahmet. Can, Hasan Özgüç Divarcı

Temiz odalar, partiküler ve mikrobiyal bulaşma açısından belirli bir şekilde kontrol altında tutulan, içerisinde enfeksiyon hastalığı etkenlerinin yerleşip çoğalmasını ve dışarıdan alana girişlerini azaltacak şekilde inşa edilip kullanılan alanlardır.

Hastanelerde ameliyathaneler yüksek hijyen şartlarını gerektiren temiz odalar grubundadır. Ameliyathanelerin tasarım kriterleri uluslararası standartların tümünde cerrahi operasyonun tipine göre farklı tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, önce ameliyathanede gerçekleşmesi ön görülen cerrahi operasyon tipine bağlı olarak tekli ve çoklu sistem tasarımı için sıcaklık, basınçlandırma, hava akışı, partikül miktarı vb. tasarım parametreleri belirlenmiştir. İklimlendirme sistem hesapları yapılarak, klima santrali ve hava kanalı sistem ekipmanları seçimi başta DIN 1946-4 olmak üzere ilgili uluslararası standart ve yönetmelikler dikkate alınarak yapılmıştır. İki sistemin çalışması için otomasyon senaryosu ayrı olarak tespit edilmiştir. Bunlardan sonra test, ayar, dengeleme ve validasyon işlemlerinin ne şekilde gerçekleştirildiği açıklanmıştır. Son olarak tekli ve çoklu sistemin, avantaj ve dezavantajları; tasarım, uygulama, işletme ve maliyet yönünden kıyaslaması yapılarak kullanılabilecek farklı alternatif iklimlendirme sistemleri tanıtılmıştır.