Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki Ortalama Hacimsel Isı Taşınım Katsayısının Tayini

Modifiye Grafit Köpük İle Hava Arasındaki Ortalama Hacimsel Isı Taşınım Katsayısının Tayini

Gürşah Gürüf, İsmail Solmuş, Cihan Yıldırım, Kadir Bilen

Bu çalışmada, zamana bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla akış yönünde 2 mm çapında kanalların açıldığı modifiye grafit köpük malzeme ile hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısı, Reynolds sayısının (Re) ve malzeme uzunluğu/genişliği oranının (L/W) fonksiyonu olarak 〖Nu〗_fs=a〖Re〗^b 〖(L⁄(W))〗^c formunda ampirik bir korelasyon denklemi ile ifade edilmiştir. Modifiye grafit malzemenin yüksekliği (H), genişliği (W) ve gözeneklilik değeri (ε) sırasıyla 27 mm, 52 mm ve 0.113 olup akışın tamamen kanallar içerisinden gerçekleştiği varsayılmıştır. Zamana bağlı tek akım yöntemi hem deneysel hem de teorik çalışma içermektedir. Deneysel çalışma geniş bir Reynolds sayısı aralığında (1000-10000) ve 3 farklı malzeme uzunluğu/genişliği değerinde (0.52, 1, 1.46) yapılmış olup teorik çalışma ise deneylerin ardından elde edilen veriler çerçevesinde MatLab ortamında geliştirilen bilgisayar simülasyon programı vasıtasıyla yürütülmüştür.