Yapılardaki Mekanik Sistemlerin Titreşim İzolasyonu

Yapılardaki Mekanik Sistemlerin Titreşim İzolasyonu

Günay Dürmüş

Geçtiğimiz yüzyılda; gelişen teknoloji ve artan insan popülasyonu nedeniyle yapılarda yatay mimariden dikey mimariye geçilmiştir. Bu durum çok katlı binaların ara katlarında mekanik odaların varlığı oluşturmuş, bu mekanik odaların içerisindeki cihazlar ise titreşim oluşturarak gürültü oluşumuna neden olmuştur. Oluşan bu titreşimler konfor şartlarını olumsuz etkilemiş ve mekanik ekipmanların titreşim izolasyonunun yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Titreşim izolasyonu pasif, yarı aktif ve aktif olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Bu bildiride yapılardaki mekanik ekipmanların titreşiminin pasif izolasyonu hakkında bilgi verilecek, titreşimlerin insanlar üzerindeki etkilerinden ve alınacak önlemlerde kullanılan ürünlerden bahsedilecektir. Kullanılacak olan izolasyon ürünleri ile ilgili görseller paylaşılarak titreşim verim hesabının yapılışı anlatılacaktır.