Akış Analizleri (CFD) ve Mühendislik Süreçlerine Katkıları

Akış Analizleri (CFD) ve Mühendislik Süreçlerine Katkıları

Sinan Soğancı, Mehmet Oğuz Tutkun

Bildiri kapsamında; bilgisayar destekli mühendislik (CAE) dallarından biri olan hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin (CFD) tesisat mühendisliği alanı başta olmak üzere mühendislik süreçlerine nasıl katkılar sunduğu aktarılacaktır. Öncelikle, CFD kavramının ne olduğu ve ne olmadığı ile kapsadığı alt disiplinler ve aralarında kurduğu ilişkiler vurgulanırken, uygulamada fiziksel deneyler ile alternatif veya tamamlayıcı konumlandırıldığı durumlar örneklerle ifade edilecektir. Akademik araştırmalar ve ticari mühendislik iş akışları göz önünde bulundurulduğunda; akış analizlerinin genel mühendislik süreçlerine verimli bir şekilde adaptasyonu ile akış analiz sürecinin alt başlıkları örneklerle desteklenerek detaylandırılacaktır.