Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri

Nem Alma Malzeme Kaplamalı Isı Değiştiriciler ve Sistem Performansı Değerlendirmeleri

Türkan Üçok Erkek, Ali Güngör
Nem alma, evsel ve ticari binalarda iklimlendirme kontrolü için büyük önem taşımaktadır. Farklı nem alma yöntemleri bulunmaktadır. Soğurucu kullanarak nem alma bu yöntemler arasındadır. Son dönemlerde katı adsorban (soğurucu) kullanılan sistemlerde döner çark sisteminin yerine katı adsorban kaplamalı ısı değiştiricilerin kullanılması önerilmektedir. Bu sistemler, bir atık ısı kaynağı veya güneş enerjisi kullanılarak gerçekleştirilebilecek adsorpsiyon işlemi ile enerji verimli bir şekilde nem alma sağlayan geleneksel iklimlendirme işlemlerine kıyasla daha iyi bir araçtır. Nem alma malzeme kaplamalı ısı değiştirici, bu tip sistemler için anahtar bir bileşendir. Bu çalışmada, nem alma malzeme kaplamalı ısı değiştiriciler ve sistem performansına olan etkileri günümüze kadar yapılan deneysel ve simulasyon çalışmaları ve bu çalışmalarda elde edilen bulgulara yer verilerek araştırılmıştır.