Tesisatlarda Ses Yalıtımı

Tesisatlarda Ses Yalıtımı

Mehmet Okay

Ses, titreşen bir kaynağın oluşturduğu dalgaların, hava basıncında oluşturduğu değişimlerdir. Yani sesin oluşumu için titreşen bir kaynak gereklidir.

Tesisat borularında, boru içerisindeki akışkanın hareketinden dolayı bir titreşimden, dolayısıyla gürültüden bahsedebiliriz. Boru içerisinde oluşan bu gürültü iki şekilde yayılmaktadır; boru cidarından ortama hava sesi olarak, boru bağlantıları aracılığıyla yapıya katı sesi(titreşim) olarak.

Bu bildiride tesisatta oluşan bu gürültünün ve titreşimin yalıtımı için alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır.