Bir Kontrol Valfinin Dinamik Modellemesi ve Simulasyonu

Bir Kontrol Valfinin Dinamik Modellemesi ve Simulasyonu

Lutfi Mutlu, Mücahid Candan

Bu çalışmada, bir kontrol valfinin dinamik modellemesi yapılarak şaftına gelen basınç değişimlerinin yarattığı kuvvet zorlamalarına karşın şaftın geçici rejim davranışı ile düzenli rejim konumlaması incelenmiş ve sonuçlar ayrıca MATLAB simülasyonu ile gösterilmiştir. İkinci mertebeden gecikmeli bir sistem olarak matematik modeli ele alınan valfin şaft ve disk hareketleri kontrol girdisi ve bozucu etki yaratan akışkan basınç değişimlerine bağlı olarak incelenmiştir. Özellikle bozucu girdinin yarattığı şaft ve disk hareketlerinin oturak aşınmasına yol açmaması için gerekli valf parametrelerinin ideal seçimi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca kontrol valfinin statik karakteristiğinin valfin kontrol edeceği ortama uygun seçiminin önemine değinilmiş ve sonuçları bir uygulama örneği ile gösterilmiştir.