Otomasyon Ayar Değeri Tanımında Enerji Etkin Bir Yaklaşım- HVAC Uygulamalarında Konfor Bölgesi Tanımı

Otomasyon Ayar Değeri Tanımında Enerji Etkin Bir Yaklaşım- HVAC Uygulamalarında Konfor Bölgesi Tanımı

Mustafa Değirmenci

Bu çalışmada, HVAC uygulamalarında sabit kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem ayar değeri kontrolü yerine Konfor Bölgesi fonksiyonun kullanımının, konfor koşullarından taviz verilmeden sürdürülebilir yüksek enerji performansı üzerindeki etkisi ve tüketilen ısıl enerji üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Değerlendirme özellikle ofis ve benzeri ticari binalarda oldukça yaygın olarak kullanılan %100 taze hava sağlayan bir HVAC uygulaması göz önüne alınarak yapılmıştır. Tipik kullanımı olan bu HVAC uygulaması için psikometrik diyagram üzerinden enerji tüketim miktarları mukayeseli olarak irdelenmiş ve konfor bölgesi fonksiyonu kullanımının bir yıllık süre boyunca elde edilebilecek potansiyel enerji kazanımı incelenmiştir. Yapılan çalışmada kişisel konfor algısı ve konfor ile ilgili tanımlayıcı kriterler yanı sıra enerji direktiflerinin bu bakış açısı ile ilgili olabilecek tanım ve yaklaşımlarına da yer verilmeye çalışılmıştır.