Binaların Ekserji Bazlı Termodinamik Analizleri ve Değerlendirmeleri

Binaların Ekserji Bazlı Termodinamik Analizleri ve Değerlendirmeleri

Arif Hepbaşlı, Hüseyin Günhan Özcan, Hüseyin Günerhan, Nurdan Yıldırım

Enerjinin “kalitesi” olarak ekserji, enerjiyle ilgili sistemlerin potansiyelini kıyaslamak ve prosesler/sistemlerdeki olası iyileştirmeleri ortaya çıkarmak için çok önem taşımaktadır. HVAC mühendisleri, performansın değerlendirilmesinde, termodinamiğin birinci yasasına dayalı analizleri, başka bir deyişle enerjinin kalitesini göz önüne almadan, miktarına dayalı analizleri yapma eğilimdedir.

Bu çalışmada, öncelikle binaların ekserji analizinde kullanılan değişik yöntemler ele alınmaktadır. Daha sonra, geleneksel ve pasif binaların ekserjetik açıdan analizi ve kıyaslaması yapılmaktadır. Son olarak, elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır. Yazarlar, HVAC mühendislerinin ekserjiye dayalı bina analizleri konusunda yeni bir bakış açısı kazanmasına, gerek tasarım gerekse de test aşamasında, enerjetik ve ekserjetik değerlendirmeleri göz önüne almalarına katkı koymayı amaçlamaktadır.