Yerden Isıtma Sisteminde Partikül Kaynağının Oda İçerisindeki Solunabilir Madde Miktarına Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi

Yerden Isıtma Sisteminde Partikül Kaynağının Oda İçerisindeki Solunabilir Madde Miktarına Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi

Mustafa Mutlu

Oda ve ofislerde bulunan solunabilir partiküllerin kontrolü ve takibi ortamda bulunan canlıların sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle kış mevsiminde kullanılan ısıtma sistemleri, bu partiküllerin dağılımlarını önemli ölçüde etkilemekte ve maruz kalınan partikül yoğunluğunu arttırabilmektedir. Bu çalışmada, enerji tasarrufu açısından yaygın olarak tercih edilen yerden ısıtma sisteminin kullanıldığı bir oda içerisindeki beş farklı boyuttaki (1 µm, 2 µm, 3 µm, 5 µm ve 10 µm) partiküllerin dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Bir ortam içerisinde ihtiyaç duyulan taze hava, ısıtma sezonunda yeterli miktarda karşılanamamaktadır. Bu etkiyi incelemek amacıyla oda içerisindeki hava değişim oranı sıfır olarak kabul edilmiş ve buna göre analizler yapılmıştır. Hesaplamalar sonlu hacimler metodu kullanan FLUENT paket programı ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlar deneysel çalışmalar ile doğrulanmıştır. Partikül kaynağını oda içerisinde beş farklı konumda bulunması durumu incelenmiştir. Partikül kaynağının konumu, oda içerisindeki solunabilir madde konsantrasyonu üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.