Bir Jeotermal Enerji Santralinin Termodinamik Analizi ve Hava ve Su Soğutmalı Çevrim Performanslarının Değerlendirilmesi

Bir Jeotermal Enerji Santralinin Termodinamik Analizi ve Hava ve Su Soğutmalı Çevrim Performanslarının Değerlendirilmesi

Anıl Erdoğan, Serhan Küçüka

Bu çalışmada jeotermal enerjiye dayalı ve organik Rankine çevrimi kullanılan elektrik üretim tesislerinde santral üretim gücünün dış sıcaklıklara bağlı değişimi incelenmiş, ayrıca hava soğutmalı yoğuşturucu yerine su soğutmalı yoğuşturucu kullanılmasının üretim gücü ve verime etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda Engineering Equation Solver (EES) paket programı kullanılarak çevrimin termodinamik modeli oluşturulmuştur. Manisa-Alaşehir’de kurulu bir jeotermal güç santrali için analiz yapılarak yoğuşma basıncının dış sıcaklık ve bağıl neme bağlı değişimleri ve santral aylık ortalama net gücü hesaplanmıştır. Ayrıca en sıcak ay için üretim kapasitesinin saatlik değişimi incelenmiştir. Soğutma kulesinin su tüketimi hesaplanarak, jeotermal akışkanın separatörde ayrışması sırasında elde edilen buharın besleme suyu ihtiyacını ne oranda karşılayacağı tartışılmıştır. Sonuçlar su soğutma kulesi ve buna bağlı olarak su soğutmalı yoğuşturucu kullanılması halinde, santral enerji üretiminin yıllık toplamda %7,4 artacağını ayrıca su soğutmalı yoğuşturucu kullanılan çevrimde üretimin daha kararlı olacağını göstermektedir.