Endüstriyel Bacalar ve Saha Uygulamaları

Endüstriyel Bacalar ve Saha Uygulamaları

Oğuz Altıparmak, Muammer Akgün

Endüstrinin gelişmesi ile birlikte çelik bacaların yapımı hız kazanmaya başladı. Çelik bacaların beton bacalara olan avantajları daha fazla olduğundan özellikle baca yüksekliklerinin arttığı uygulamalarda tercih edilir hale gelmiştir. Çelik baca sistemleri, kullanım amaçlarına göre çeşitli konstrüksiyon-larda, aynı dış geometrik şekil ve ölçülerde yapılabilmektedirler. Bu çalışmada kullanımı yaygın hale gelen çelik bacaların çeşitleri, dizaynı, projelendirilmesi, imalatı ve uygulama sahaları dikkate alınarak teknolojik son gelişmeler değerlendirilmiştir.