Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme Sonrası Soğuma Hızına Bağlı Mekanik Özelliklerinin Simülasyon İle İncelenmesi

Bir Basınçlı Kap Ekipmanının Sıcak Dövme Sonrası Soğuma Hızına Bağlı Mekanik Özelliklerinin Simülasyon İle İncelenmesi

Çağlar Hocalar, Nurşen Saklakoğlu

Bu çalışmada bir basınçlı kap ekipmanının sıcak dövme sonrası soğuma hızının nihai ürünün mikroyapısı ile mekanik özelliklerine olan etkileri simülasyon yoluyla belirlenmiştir. Bu amaçla SimufactForming yazılımı kullanılmıştır. Dövme işlemi sonrası gerçek imalat koşullarında uygulanan soğuma şartlarında simülasyonlar yapılmış ve parçanın akma ve çekme dayanımı, oluşan fazlar, bu fazların oranları ve dağılımları tespit edilebilmiştir. Böylece yapılacak olan fiziki deneylerde oluşacak malzeme ve zaman kaybının büyük ölçüde önlenebileceği ve maliyetten tasarruf edilebileceği ortaya konmuştur. Sonuçlara bakıldığında soğuma hızı düştükçe akma ve çekme mukavemeti azalmıştır. Yüksek soğuma hızlarında beynit fazı oluşmuştur. Soğuma hızı düştükçe beynitin yerini ferrit ve perlit fazları almıştır ve bu fazlar daha homojen bir dağılım sergilemiştir.