Doha Metrosunda Tünel Havalandırma Sisteminin Kabul Testleri

Doha Metrosunda Tünel Havalandırma Sisteminin Kabul Testleri

Mahir İlter Bilge, Orhan Çelebi, Mustafa Bilge, Eren Musluoğlu

Son yıllarda meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan kazalar, metrolardaki tünel yangınının ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Tünel yangınlarında oluşabilecek can ve mal kaybını önlemek için “Acil Durum Tünel Havalandırma Sistemi”nin uygun bir şekilde tasarlanmış, kurulmuş ve testlerinin yapılmış olması çok önemlidir.

Bu çalışmada 13 istasyondan oluşan “Doha Metro Kırmızı Hattı”nda 103 farklı yangın senaryosu için uygulanan tünel havalandırma sistemi kabul testleri anlatılmaktadır. Yapılan saha testleri sonucu tünel havalandırma sisteminin tasarıma uygun olarak çalışıp çalışmadığı görülebilmektedir.