Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında Doğal Taşınımının Sayısal İncelenmesi

Suyun Maksimum Yoğunluk Civarında Doğal Taşınımının Sayısal İncelenmesi

Çağrı Metin, Mehmet Akif Ezan

Bu çalışma kapsamında doğal taşınım, üç boyutlu kavite içerisinde suyun yoğunluğun maksimum olduğu civarda sayısal yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Sayısal çalışma sonlu-hacimler yöntemi kullanarak PISO algoritması ile uygulanmış, yönetici denklemlerinde yer alan taşınım ve yayınım terimleri ikinci-dereceden merkezi farklar ile ayrıklaştırılmıştır. Üç boyutlu kavite içerisinde meydana gelen girdap yapıları bu çalışma kapsamında incelenmiş ve kararlı girdap yapılarının davranışları ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca ısı transferi mekanizması lokal ve global olarak incelenmekte ve yoğunluğun maksimum noktada değişiminin bu büyüklüklere etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmanın çıktıları doğal taşınımın önemli olduğu mühendislik uygulamalarında çalışan araştırmacılara yol gösterici olabileceği beklenmektedir.