Çatı Tipi PVT Toplaçların Elektrik ve Sıcak Su Üretiminde En Fazla Ekserji Kazanımı İçin Yerleşim Çözümlemesi

Çatı Tipi PVT Toplaçların Elektrik ve Sıcak Su Üretiminde En Fazla Ekserji Kazanımı İçin Yerleşim Çözümlemesi

Birol Kılkış

Çatı tipi güneşli PVT sistemlerinde güneş gözelerinin (PV) etkin soğutulmasından kazanılan toplam elektrik ve sıcak su ekserjisinin çatıdaki birim güneşlenme alanında en fazla olması arzu edilir. Ancak bu elektrik ve ısıl güç ekserji çıktıları işletim açısından birbiri ile çelişmektedir. Örneğin, güneş gözelerinin soğutulması için su debisi arttırıldıkça elde edilen sıcak suyun sıcaklığı azalır. Bunu gidermek için ikinci bir panelde su sıcaklığı arttırılabilse de bu kez birim çatı alanından elde edilen toplam ekserji azalır. Bu çalışmada yan yana konan aynı ölçülerdeki iki PVT panelinin söz konusu çelişkiye karşın birim çatı alanındaki toplam ekserji kazanımının nasıl en fazla olabileceği tartışılmış ve bu iki PVT nin elektrik ve ısı ekserji çıkışlarını nasıl paylaşmaları gerektiğini çözümleyen yeni bir model ile geliştirilmiştir.