Baca Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını

Baca Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını

Muammer Akgün

Baca sektöründe, sektöre yön veren sektör derneği ve faaliyetleri, sektörün mevcut durumu ile sorunları, sektördeki mevzuatların son durumu, baca kontrollerindeki muayene kuruluşlarının uygulamaları ile bacaların kontrolünde dikkat edilmesi gereken kriterler hakkında bir değerlendirme yapılarak baca sektörünün dünü, bugünü ve yarını irdelenmiştir.