Radyal Fanlarda Kanat Profili Biçiminin Performansa Etkisi

Radyal Fanlarda Kanat Profili Biçiminin Performansa Etkisi

Salih Deniz Develi, Erkan Ayder

Radyal fanlar endüstride hava veya gaz nakline gerek duyulan klima santralleri, havalandırma tesisatları vb. gibi pek çok yapıda kullanılmaktadır. Son zamanlarda radyal fanların performans artırımlarına yönelik çok sayıda çalışma yapılmakta ve bulgular geometri değişikliklerine yansıtılmaktadır. Bunlardan bazıları, sabit kalınlık yerine airfoil biçimli profile sahip kanatlar kullanmak ve çıkış kenarlarına özel şekiller vermek şeklinde ifade edilebilir. Nitekim sektörde pazar payı yüksek olan fan üretici firmaların ürünlerine bu iyileştirmeleri yansıttıkları görülmektedir.

Bu çalışmada, sabit kalınlıklı ve airfoil biçimli profile sahip kanatlı iki ayrı radyal fan için, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) tekniği ile çözümler yapılarak performansları karşılaştırılmıştır. Çarkların kanatlarının kamburluk eğrisi, giriş ve çıkış kanat açıları ve çapları ile göbek ve yanak şekilleri aynı tutulmuştur. Sonuçlar aerfoil biçimdeki profillere sahip kanatlı fanın aynı basınç farkı için daha yüksek verim ve debi sağladığını göstermektedir.