Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu Vakum Tüplü Güneş Toplayıcısının Buhar Üretimi Performans Analizi

Bütünleşik Parabolik Yansıtıcılı ve İç Borulu Vakum Tüplü Güneş Toplayıcısının Buhar Üretimi Performans Analizi

Azat Server, Serhan Küçüka

Bu çalışmada, yansıtıcı yüzey kullanılan iç borulu vakum tüplü güneş toplayıcısının ısıl performansı incelenerek, buhar üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla bütünleşik parabolik bir güneş toplayıcısının tasarım ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Sistem performansını gözlemlemek için, farklı dış ortam koşullarında deneyler yapılmıştır. Deneyler sırasında besleme suyu ve buhar çıkış sıcaklıkları, çevre sıcaklığı, vakum tüp dış yüzey sıcaklığı, iç boru yüzey sıcaklığı, güneş ışınım değeri ve üretilen buhar miktarı, ısıl çiftler ve piranometre kullanılarak ölçülmüştür. Yutucu yüzeyden çevreye olan ısı kaybını belirlemek için deneysel veriler yardımıyla matematiksel model oluşturulmuş ve ısı kayıp katsayıları hesaplanmıştır. Bu model sonucunda elde edilen sayısal sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılarak, yansıtıcılı iç borulu güneş toplayıcısının ısıl verimi ve buhar üretimine uygunluğu değerlendirilmiştir.