Deniz Pervanesi Kavitasyon Gürültüsünün Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle İncelenmesi

Deniz Pervanesi Kavitasyon Gürültüsünün Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle İncelenmesi

Emre Alpman, Levent A. Kavurmacıoğlu

Bu çalışmada dört kanatlı jenerik bir deniz pervanesi etrafındaki kavitasyon ve buna bağlı gürültü analizi açık kaynaklı hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı OpenFOAM ile gerçekleştirilmiştir. Program ilk önce sabit bir NACA 66 hidrofili etrafındaki kavitasyon içeren bir akış için denenmiş ve elde edilen tahminlerin problem için uygun olduğu değerlendirilmiştir. Pervane etrafındaki akış analizleri ise hareketli ağlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çözümlerde kavitasyon bölgesinin akış alanı içerisindeki dağılımı ve hareketi gözlemlenmiştir. İki farklı yöntemle yapılan akustik analizde ise oluşan gürültü seviyelerinin çok yüksek ve gürültünün geniş bantlı yapıda olduğu görülmüştür.