Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis Odasında Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis Odasında Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Bahadır Erman Yüce, Erhan Pulat

İklimlendirme sistemleri dünya enerji tüketiminde %40`lık bir paya sahiptir. Bu sistemler ofis odalarında yaygın olarak kullanılmakta ve performanslarının çalışanların üretkenliğine doğrudan etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada alttan ısıtma ile ısıtılan bir ofis odasında nefes alıp veren bir termal manken modeli yardımı ile hava dağılımı, karbondioksite bağlı iç hava kalitesi ve ısıl konfor sayısal olarak araştırılmıştır. Ofis odası geometrisi için Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ofislerinden birinin ölçüleri kullanılmıştır. Oda içerisindeki akış üç boyutlu, zamana bağlı, türbülanslı, çok fazlı (Mixture) ve sıkıştırılabilir (ideal gaz yaklaşımı) olarak kabul edilmiştir. Scalable Wall Function yaklaşımıyla Standard k-e türbülans modeli kullanılmıştır. Korunum denklemleri Ansys-Fluent 18.0 yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Isıl konfor PMV (predicted mean vote), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) ve PD (Percent Dissatisfaction) ile ifade edilmiştir. Ofis odasının tanımlanan sınır şartlarına göre ısıl konforu ve iç hava kalitesi incelenmiştir.