Merkezi Olmayan Isı Geri Kazanım Havalandırma Ünitelerinde Yeni Bir Küresel Dolgulu Yatak Uygulaması

Merkezi Olmayan Isı Geri Kazanım Havalandırma Ünitelerinde Yeni Bir Küresel Dolgulu Yatak Uygulaması

Alper Mete Genç, Ziya Haktan Karadeniz, Orhan Ekren, Macit Toksoy

Sunulan bu çalışmada, merkezi olmayan bir ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi için küresel dolgulu bir ısı değiştiricinin rejeneratif ısı geri kazanımı performansı incelenmiştir. Küresel dolgulu bir yatak için tek boyutlu bir matematiksel model oluşturulmuş ve dolgulu yatak içindeki çevrimsel çalışma koşulları altında zamana bağlı ısı transferini çözmek için şirket içi bir bilgisayar kodu geliştirilmiştir. Basınç düşümü hesaplamaları için literatürde çokça kullanılan uygun korelasyonlar kullanılmıştır. Sırasıyla 0,18 – 0,2 m ile 0,0025 – 0,06 m arasında değişen bir dizi yatak ve küre çapı çalışılmıştır. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemi uygulamalarındaki küresel yatak performansını anlayabilmek amacıyla sıcak ve soğuk akış durumunda çeşitli akış süresi ve çevrim sayıları araştırılmıştır.