TS 825 Standardı: Güncellemeler Üzerine Kritik Bir Değerlendirme

TS 825 Standardı: Güncellemeler Üzerine Kritik Bir Değerlendirme

Özgür Bayer, Ömer Ünal, Sadettin Özkalender

Bina enerji performansının en baskın parametresi, bina kabuğunun binanın bulunduğu iklim şartlarına göre göstereceği ısıl davranışa bağlı ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacıdır. Bu sebeple, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını belirlerken, bina kabuğunun ısıl davranışa bağlı olarak yapılacak analizlere göre tasarlanması önem arz etmektedir.

Ülkemizde bina kabuğu detayının belirlendiği ve zorunlu olarak uygulanan TS 825 Standardı ile binaların ısıtma enerjisi ihtiyacının sınırlandırılması öngörülmüştür. Ancak, bu standardın, ısıtma gereksinimine yönelik olarak düzenlendiği için, soğutma yükünün yüksek olduğu binalarda ne kadar sağlıklı sonuçlar verdiği belirsizdir. Ayrıca ilgili standart; iklim ve konfor şartlarının değiştiği ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni nesil malzemelerin de kullanımda olduğu düşünüldüğünde günümüzde güncel olmaktan uzaktır.

Bu çalışmada, TS 825 standardının eksik yönleri ve yenilenmesi halinde eklenmesi ve iyileştirme yapılması gereken noktalar teknik olarak değerlendirilmiştir.