Bir Ameliyathanede Hava Değişim Katsayısının Partikül Dağılımı Üzerine Etkisi

Bir Ameliyathanede Hava Değişim Katsayısının Partikül Dağılımı Üzerine Etkisi

Aleyna Ağırman, Yunus Emre Çetin, Mete Avcı, Orhan Aydın

Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) cerrahinin önemli problemlerindendir. Ameliyathanelerde, havadaki patojen partikül sayısı ile CAE gelişme riski doğrudan ilişkilidir. Ameliyathane havalandırmasına ait hava değişim katsayısı (HDK), kirletici dağılımını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada, laminer hava akış sistemine sahip bir ameliyathanede ameliyat masası üzerine düşen partikül sayısı ve partikül dağılımı, farklı hava değişim katsayısı değerleri için hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada üç farklı HDK değeri (20,30 ve 40) ve üç farklı partikül çapı (10,15 ve 20 µm) dikkate alınmıştır. Ameliyat masası üzerine düşen partikül miktarının, partikül çapının azalması ve HDK değerinin artması ile azaldığı belirlenmiştir.