Bütün ve Dilimlenmiş Patateslerin Konvektif Kurutucuda Kurutulmasının Deneysel İncelenmesi

Bütün ve Dilimlenmiş Patateslerin Konvektif Kurutucuda Kurutulmasının Deneysel İncelenmesi

Burak Türkan, Yakup Şen, Akın Burak Etemoğlu

Bu çalışmada patatesin kurutma kinetiği konvektif kurutucuda deneysel olarak araştırılmıştır. Farklı kurutma havası sıcaklıkları (40, 50 ve 60 °C) ve hızları (0.5, 0.7 ve 1 m/s) dilimlenmiş ve bütün patatese uygulanarak kurutma üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ürünün yüzey sıcaklık değişimleri ile nem içeriği değerleri bir saatlik kuruma süresi boyunca tespit edilmiştir. Kurutma havası hız ve sıcaklık artışının ürünün kuruma süresi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Aynı zamanda dilimli ürünün kurutulması sırasında meydana gelen nem içeriği azalmasının bütün patatese göre daha fazla olduğu elde edilmiştir. Sonuç olarak en kısa sürede kurutma işleminin dilimli üründe 60 °C hava sıcaklığı ve 1 m/s hava hızının uygulanması durumunda elde edileceği görülmüştür.