Metabolik Aktivitenin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Metabolik Aktivitenin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit

Bu çalışmada, aydınlatma lambalarından gelen ışınım etkisi altında metabolik aktivite düzeyinin ısıl konfor üzerine etkisi incelenmiştir. Isıl konfor üzerinde metabolik aktivite düzeyinin etkisini belirleyebilmek için iki bölmeli anlık enerji dengesi modeli (Gagge modeli) kullanılmış olup, model üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Isıl konfor veya konforsuzluk durumu deri sıcaklığı ve ıslaklığı üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, deri sıcaklığının ve ıslaklığının metabolik aktivitenin artmasıyla arttığı görülmüştür.