Dizel Motor “Common-Rail” Dağıtıcısındaki Akışta Seçilen Parametrelerin Partikül Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dizel Motor "Common-Rail" Dağıtıcısındaki Akışta Seçilen Parametrelerin Partikül Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Hasan Melih Kınagu, Cemil Günhan Erhuy, Volkan Tutay, Seyed Sohrab Heidari Shabestari

Common-rail (CR) dağıtıcısı (manifoldu), dizel motorlarda enjektörlerin yanma odalarına sabit basınç altında yakıt püskürtmesini sağlayan bir yakıt basınçlandırma bileşenidir. Dağıtıcının basınç odasında bulunan yabancı partiküller enjektörleri tıkayabildiği için bunlar motorun düzgün bir rejimde çalışmasının önünde engel teşkil etmektedir. İmalat proseslerinde çevresel faktörler nedeniyle basınç odasında yabancı partiküllerin kalma olasılığı yüksek olduğundan, dağıtıcıları yıkama yoluyla partiküllerin odadan uzaklaştırılması kritik bir prosestir. Bu çalışmada, CR dağıtıcısında kalan partiküller modellenmiş ve dağıtıcıyı temizleme işlemi esnasında bunların akış davranışı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizleri ile incelenmiştir. Yazılım olarak ANSYS Fluent programı kullanılmış ve standart k-ε türbülans modeli uygulanarak giriş basıncı, giriş bölgesi ve akışkan tipinin partiküllerin davranışı üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Analizler, akışkan tipi ve giriş basıncının partikülleri kontrol hacminden uzaklaştırmadaki etkisinin çok az olduğunu göstermiş ve akışın kapalı uca en yakın olan kanaldan uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur.