Net Sıfır Enerjili (nZEB) Binalarda HVAC Tasarım ve Uygulama Esasları

Net Sıfır Enerjili (nZEB) Binalarda HVAC Tasarım ve Uygulama Esasları

Levent Yılmaz

2010 yılında yayınlanan Avrupa Birliği Direktifi EPBD 2010/31/EU, enerji performansı analizlerine maliyet kavramını eklemiş ve üye ülkelerde 2020’den itibaren, yeni yapılacak tüm binaların yaklaşık sıfır enerji binası olmasını zorunlu kılmıştır.Amerikan kıtasındaki devletlerde 2009 yılında aldığı kararlarla,ilk önce yeni binalar olmak üzere,önüne 2020,2025,2030 yıllarında gerçekleştirmek üzere hedefler belirlemiştir.2018 yılında,da alınan kararları gözden geçirerek,yeni stratejik verimlilik planı ortaya koymuşlardır.Bu direktiflerle,binanın dış cephe zarfında,ısıtma sistemlerinde,soğutma sistemlerinde,havalandırma sistemlerinde ve domestik sıcak-su hazırlama sistemlerinde bazı hedefler belirlemiştir.