Kamu Binalarında Düşük Karbon Salınımlı Enerji Yönetim Modeli ve Örnek Uygulama

Kamu Binalarında Düşük Karbon Salınımlı Enerji Yönetim Modeli ve Örnek Uygulama

İsmail Paçacı, Koray Ülgen, M. Ziya Söğüt

Bütünleşik yapılar, çoğunluğu kamunun yönetiminde olan, birden çok enerji kaynağı tüketen bütünleşmiş binalardır. Bu yapılar farklı enerji taleplerine karşın merkezi bir yönetim yapısına sahip, konvansiyonel enerji dönüşüm sistemleriyle işletilir. Çoğu fosil yakıt kaynağı tüketen ısı ihtiyaçlarında yüksek tersinmezliklerden dolayı aşırı kayıpların olduğu görülür. Çoğunlukla ihtiyacın üstünde, buhar üretim teknolojileri ile enerji verimsizliğinin yoğun olduğu yapılardır.

Bu çalışma öncelikle bir yerleşke içinde talep analizi referans alınarak enerji verimlilik potansiyeli irdelenmiştir. Çalışmada, konsantre güneş teknolojileriyle birlikte, sistemin enerji talebini yönetecek bir çerçeve önerilmiştir. Bu kapsamda optimal sistem ihtiyaçları değerlendirilerek bir tüketim tasarruf analizleri incelenmiştir. Çalışmada model alınan yerleşkede termoekonomik analizler ile birlikte, modelin sağlayacağı çevresel tasarruflar da incelenmiştir. Çalışmanın sonunda uygulama prosedürlerine ilişkin bilgi verilmiş ve ihtiyaçlar irdelenmiştir.