Ülkemizde Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulamalarının Güncel Durumu

Ülkemizde Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulamalarının Güncel Durumu

Umran Serpen, Hilal Kıvanç Ateş

Bu çalışmada, öncelikle ülkemizdeki jeotermal enerjinin çağdaş bilim, teknoloji çerçevesinde bugünkü ve gelecekteki durumu incelenmekte; bunu takiben Türkiye’deki jeotermal enerji temel ve uygulamalı araştırma ile uygulama konuları araştırılarak çalışılmakta ve sonunda tartışılarak sonuçları sunulmaktadır.