Moore Yasası, Teknolojik Tekillik ve Prekarya

Moore Yasası, Teknolojik Tekillik ve Prekarya

Macit Toksoy

Bilinen ve öngörülen tüm bireysel, kurumsal, sosyal, teknolojik ve bilimsel yapılarda, şimdiden öngörülemez değişikliklere neden olacak, “ekonomide, iş dünyasında, toplumda ve bireysellikte benzeri görülmemiş paradigma değişimlerinin söz konusu olacağı” [SCHWAB, 2017] yılların gelişi izleniyor; Transhümanist umutlar ile Luddist endişeler yayılıyor. Dijital teknolojilerin üstel gelişimi birincil olarak kendi etkinlik alanlarını, “lineer öngörümlü” insan doğasının hayal edemeyeceği, hızını, genişliğini ve derinliğini tanımlayamayacağı sınırları olmayan bir uzaya dönüştürüyor. Dijital üstel teknolojiler ikinci olarak da tüm üretim alanlarında (bilgi, teknoloji, mal, hizmet) var olan üretim biçimlerini ve ilişkilerini etkiliyor ve değiştiriyor.

Bu çalışmada üstel teknolojilerin temsilcisi Moore Yasası ve bu yasaya uygun davranış sergileyen değişim alanları, yapay zeka ile biyolojik zekanın birleştiği noktada oluşacak Kafka vari metamorfozların kaynağı olabilecek teknolojik tekillik ve nihayet geleceğin çalışanlarının temsilcisi prekarya öngörüleri hakkında bir literatür incelemesi sunulmaktadır.