Ofis İçi Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle İncelenmesi

Ofis İçi Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle İncelenmesi

Ezgi Yapıcı, Türkay Gençer, Uğur Ay

Bu Çalışmada, Tepekule Kongre ve İş Merkezi’nde yer alan 50 m^2 yüzey alanına sahip bir ofisin, belirli koşullardaki ısıl konforu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) çalışması yaparak incelenmiştir. Yapılan çalışmada birebir ölçülerdeki ofis geometrisi ANSYS SpaceClaim, sayısal analizler için gerekli olan sayısal ağ ANSYS Meshing ile oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde ANSYS Fluent çözücü olarak kullanılmıştır.

Ofis konforunu etkileyen ısıl faktörler olarak güneş yükü, dış ortam sıcaklığı, klima, bilgisayar, insan ve çeşitli ofis araçları tanımlanarak yaz ve kış durumları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Çalışmada güneşin ofis içerisine olan etkisinin çalışma alanlarına olan olumsuz etkileri, klimalardan üflenen havanın oluşturduğu soğuk ve sıcak alan bölgeleri, çalışma bilgisayarlarının kullanıcıya olan etkileri detaylı olarak incelenmiştir.

HAD çalışması ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yaşam alanlarına etkiyen olumsuz faktörlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.