Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı ve Performans Değerleri

Yüksek Basınçlı Su Sisi (Water Mist) Sistemlerinin Endüstriyel Uygulamalarda Kullanımı ve Performans Değerleri

Bora Şiranlı, İsmail Turanlı

Bu çalışmada, yüksek basınçlı su sisi sistemlerinin endüstriyel uygulamalar içerisindeki kullanımı, kükürt depolama ve transfer hatları detayında incelenerek anlatılmıştır. Çalışmada öncelikle su sisi sistemleri ve temel ekipmanları tanıtılmakta, yangın söndürme ve toz baskılama kavramları irdelenerek sistemin dizayn kriterlerinin üzerinde durulmaktadır. Endüstriyel ölçekteki aktif yangınla mücadele sistemleri arasında yüksek basınçlı su sisi sistemleri diğer yangın söndürme sistemlerine göre birtakım avantajlar sunmaktadır. Su sisi sistemlerinin bu avantajları, yangın ve patlama riskinin yüksek olduğu kükürtün depolanması ve transferi süreçlerinde oldukça ön plana çıkmaktadır. Bu riskler karşısında su sisi sistemlerinin sağladığı avantajlar, endüstriyel örnek bir proje üzerinden incelenmekte ve sistemin tasarımı konusunda önemli noktaların altı çizilmektedir.