teskon1997

BİLDİRİLER


Tesisat Mühendisliği Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım
Nilüfer Eğrican


Tesisatta Müşavirlik Hizmetlerinin Önemi
Fatma Sıdıka Çölaşan


Tesisat Tasarımında Büro Yönetimi
Erdoğan Atakar


Daha İyi Bir Çevre İçin Nemlendirme Mühendisliği
Brian Lynch


İç Hava Kalitesi ve Kontrolü
Devrim Erinç Aslan


Temiz Odalar Düzenlenmesi Koşulları
Osman Sırrı Maro


Isıtma ve İklimlendirme Uygulamasında Enerji Tasarrufu
Sabri Savaş, Bahar Bayboz


Isı Geri Kazanım Sistemleri
Tuncay Yılmaz


Su veya Buz Depolama Yöntemleriyle İklimlendirme
Tuncay Yılmaz


Gıda Endüstrisinde Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi ve Uygulanması
Düriye Bilge, Hasan Alpay Heperkan, Yüksel Üstündağ


Buhar Kazanlarında Blöf İşleminden Isı Geri Kazanımı
Kemal Ermiş, Yaşar İslamoğlu, Mehmet Yılmaz


Endüstride Flaş Buhar ile Isı Geri Kazanımı
Cafer Ünlü


Tekstil Kliması
Mustafa Bilge


Tekstil Sektöründe Isı Geri Kazanım Sistemi
Erden Ener


Hastane Çöpleri Toplanması, Dezenfeksiyonu ve Yakılması
Mustafa Kemal Gültay


Yanma Gazı Desülfürizasyon Tekniklerinin Türkiye Linyit Kömürleri İçin Değerlendirilmesi
Mehmet Yılmaz, Mesut Gür, İsmail Çallı


Endüstriyel Atık Gaz Desülfürizasyon Metodları ve Teknolojik Gelişmeler
Tevfik Gemci, Ahmet Pınar Arık


Endüstriyel Gaz Temizlenmesi ve Hava Kirliliğinin Kontrolü
Osman F. Genceli


Boru Tesisatlarında Isıl Gerilme Analizi
İ. Cem Parmaksızoğlu, Sema Avcı


Pompa Tesisatlarında Isıl Genleşme ve Önleme Yöntemleri
Yücel Günal


Isıtma Tesisatlarında Gürültü ve Titreşim
Ahmet Arısoy


Gövde-Boru ve Serpantin Tipi Isı Değiştiricilerinin Tasarımı
İlhan Bayraktar, İ. Cem Parmaksızoğlu


Termostatik Radyatör Valfleri, Uygulama Şekilleri ve Bu Yöntemle Elde Edilen Isı Ekonomisi
Ramazan Köroğlu


Isıtma Tesisatı Sıcaklıklarının Düşürülmesi
Murat Çopur, M. Ata Yavuz, Işık Endersoy


Türk Sanayiinde Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması ve Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği
Ömer Kedici


Binalarda Enerji Yönetimi
M. Selçuk Ercan


Yangın Güvenliğinin Esasları
Abdurrahman Kılıç


Isı Tekniğiyle İlgili Tesislerde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi
Arif Hepbaşlı


Binalarda Doğalgaz Tesisatı ve Yapılan Hatalar
Önder Kıratlılar, Yücel Yorulmaz


HVAC Tesisat İşlerinde Pratik Notlar
Rüknettin Küçükçalı


Bina Isıtmasında Radyant Isıtma
Yaşar İslamoğlu, Kemal Ermiş, Mehmet Yılmaz


Radyant Isıtma ve Önemi
Ahmet Can


Dökme LPG Tesisleri
Ünal Özturgut


V.A.V. Sistem Uygulaması, İlk Yatırım Masraflarının Düşürülmesi ve İşletme Ekonomisi
C. Suat Şahin


Değişebilir Hava Debili Sistemler (Variable Air Volume (VAV) Systems)
Recep Akkoyunlu


Isı Pompaları
Semra Ülkü


V.R.V. (Variable Refrigerant Volume) Değişken Gaz Debili Klima Sistemi
Tarık Aktüccar, Haluk Altay


Değişken Soğutkan Debili Klima Sistemlerinin (VRV) Projelendirme Esasları ve Örnek Bir Uygulama
Mustafa Eğriboyun


Jeotermal Enerji ile Bölgesel Isıtma Sistemleri: Balçova/İzmir Örneği
Orhan Şükrü Mertoğlu, A. Hıdır Ertem, Ali Canlan, Ahmet Karadere, Tevfik Kaya


Su Basınçlandırma Sistemleri
E. Sait Öz, Kurtuluş Boran, Sedef Akkaplan


Çek Valfli Sistemlerde Su Darbelerinin Kontrolü
Cahit Özgür, Levent Kavurmacıoğlu


Su Şebekelerinde Kullanılan Kontrol Vanaları
Bülent Hacıarifoğlu


Soğutucu Maddelerle İlgili Dünyada ve Türkiye’deki Gelişmeler
Erkut Beşer


Jeotermal Enerji Kaynaklı Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi-Bir Uygulama
Abdullah Keçeciler, H. İbrahim Acar, Ayla Doğan


Soğutma ve Klima Sistemlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Bekir Cansevdi


Endüstriyel Kurutma Sistemleri
Ali Güngör, Necdet Özbalta


Isı Pompası Destekli Bir Kurutucunun Performansına Etkiyen Etmenlerin Araştırılması
Zuhal Oktay


Merkezi Vakum Yöntemli Süpürge Tesisleri
Hüseyin Akkoç, Nuri Arun


Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kullanılan Su Kalitesi ve Sisteme Etkileri
Ümit Çallı, Ateş Kumbaracı


Buhar Kazanı Besi Suyu Hazırlama Teknikleri İçinde Ters Osmos Cihazının Ekonomik Yeri
Enis Burkut


Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemleri
Erol Yaşa


Hava Kalitesi Kontrolü ve İhtiyaca Dayalı Havalandırma
Uğur Ayken


Tesisat Mühendisliği Uygulama Şartnameleri
Hakan Havancılar


Frekans Kontrollü Pompalara Ekonomik Bir Bakış
Johannes Wagenknecht


Pis Su Tesisat Sistemlerinde Malzeme Seçimi
Ali Bıdı


Kat Isıtmasında Tasarım Kriterleri
Burhan Çuhadaroğlu


Endüstriyel Hava Şartlandırılmasında Isı Geri Kazanımının Uygulanması
Fusün Doba, R. Tuğrul Oğulata


Vantilatör Seçiminde Etkili Olan Faktörler Uygulamada Yapılan Yanlışlıklar ve Bunların Önlenmesi
Hüseyin Akkoç, Necmi Gürbüz


Birleşik Isı Güç Sistemleri ve Enerji Ekonomisi
İbrahim Kılıçaslan, H. İbrahim Saraç


Akıllı Binalarda Yapay Zeka
M. Selçuk Ercan


Hijyenik Klima Uygulaması Yapılmış Bir Hastanede Uygulama Detayları ve Elde Edilen Sonuçlar
Ömer Demirel


Yangın Algılama Sistemleri
Sedef Akkaplan, E. Sait Öz, Kurtuluş Boran


Roma Dönemi Hypokaust Sisteminin, Isıl Analiz Yönünden, Günümüz Yerden Isıtma Sistemiyle Karşılaştırılması
Tahsin Başaran


Deniz Suyunda Yüzer Tel Kafeslerde Balık Üretme Çiftliği Tesisatı
Teoman Ayhan, Haydar Küçük, Adnan Midilli, Cevdet Demirtaş, Tülin BaliIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon1997)
Tarih: 20 Kasım 1997 – 23 Kasım 1997
Yer: Efes Convention Centre

teskon1997

20-23 Kasım 1997 tarihleri arasında, Büyük Efes Oteli Convention Center’da  gerçekleştirilen III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 671’i kayıtlı  delege olmak üzere 1000’e yakın mühendis, mimar ve teknik eleman izledi.
* Kongre’de 57 bildiri sunuldu.
* 3 panel düzenlendi.
o Gümrük Birliği Sürecinde Tesisat Malzeme Ekipmanları Sanayi Ve Tesisat Mühendislerinin Durumu
o Tesisat Mühendisliği ile ilgili Yasal Mevzuata Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Odalar ve Dernekler Açısından Bakış
o Mühendislik Etiği
* Kongre’de ilk kez gerçekleştirilen sabah toplantılarında
o Makina Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Yayınlarının Geliştirilmesi
o Tesisat Mühendisliği Meslek İçi Eğitimi
o MMO Tesisat Mühendisliği  Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği Hazırlıklarına İlişkin Görüş ve Öneriler
Konularında oluşan görüş ve öneriler Sonuç Bildirgesi’ne taşındı.
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 76 firma katıldı.
* 1500’ü aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


Sonuç Bildirgesi