Pompa Tesisatlarında Isıl Genleşme ve Önleme Yöntemleri

Pompa Tesisatlarında Isıl Genleşme ve Önleme Yöntemleri

Yücel Günal

Tesisatlarda montaj her zaman ortam sıcaklığında gerçekleştirilir. Daha sonra tesisat, muhtelif sıcaklıklardaki akışkanları, dolayısıyla da ısıyı belli yerlere taşımaya başlar. Akışkan sıcaklığı ne kadar yüksek ise,tesisatta ve işletmede o kadar sorunlar çıkmaya başlar. Bu bildiride, tesisatta tek hareketli makina olarak çalışan pompaların tesisat ile ilişkisi ve emniyeti i çalışma koşulları anlatılmıştır.