Çek Valfli Sistemlerde Su Darbelerinin Kontrolü

Çek Valfli Sistemlerde Su Darbelerinin Kontrolü

Cahit Özgür, Levent Kavurmacıoğlu

Çek valilerin kendi bünyelerinden gelen ve yok edilmesi olanaksız bulunan ters akış hızları bir çok tesiste önemli su darbelerine neden olurlar. Tesisat mühendisi proje aşamasında bu basınç darbelerini makul düzeyde tutacak şekilde önlemler alma durumundadır. Bu arada valfin tipinin ve büyüklüğünün seçimi ve gerekirse ek önlemler gündeme gelir.

Bu bildiride çek valfin dinamik karakteristikleri kullanılarak tesisatın özelliğine göre valfin yaratacağı su darbelerinin hesabı üzerinde durulmuştur. Tesisatın içerdiği elemanların etkilerine işaret edilmiştir. Ayrıca boyutsuz dinamik karakteristik kavramı kullanılarak uygun valf büyüklüğünün hesabı gösterilmiştir.

Pompaj tesislerinde özellikle basma borusu üzerine konulan birden fazla çek valfin etkileri analiz edilmiştir Pompaj hattının doğrusal olarak yükselmemesi halinde kolon kopmasından sonra oluşabilecek aşırı basıncın ek çek valf kullanılması ile nasıl önlenebileceği gösterilmiştir.