Binalarda Enerji Yönetimi

Binalarda Enerji Yönetimi

M. Selçuk Ercan

Türkiye’de BYS kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor olmasına rağmen, temel bilgi birikimi DDC üzerinedir. Oysa denetleme (supervisory functions) ve planlama ile ilgili uygulamalarda bilgi birikimi pek yaygın değildir. Bunun sonucunda BYS hard disklerinde biriken yüzlerce megabyte lık bilgi kullanılmamaktadır.

Bu bildiride ölçüm bilgilerinin BYS de değerlendirilmesi, manuel kayıt ve kayıt cihazlarıyla ölçüm teknikleri araştırılacaktır. Ölçümlerin uygun değerlendirilmesi sonucunda, verim değerlendirmesi, verimin en uygun değere getirilmesi, kestirimci bakım, MTBF hesaplanması, ayar değerlerinin kaydırılması ve kontrolu, sistemlerin kontrol karakteristiklerindeki değişimlerin gözlenmesi, enerji tüketiminin değerlendirilmesi, kontrol çevrimlerinin ayarlanması, işletme planlarının oluşturulması vb. gibi işlemlerden bahsedilecektir. Sonuç olarak işletme, enerji ve bakımla ilgili raporlar oluşturularak ve finansal verilerle ilişkileri incelenecektir. Tüm bu işlemler sonucunda çıkan raporlar, girdi, kayıp ve faydanın bir birimle, parayla ifade edilmesine olanak sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Elektrik, su, gaz ve yakıt tüketimi vb. gibi bilgiler geçmiş, teorik ve tahmin edilen değerlerle karşılaştırılması ve geleceğin planlanması temel amaç olacaktır. Kıyaslama (benchmarking), tanımlayıcı istatistik, zaman serileri, trend analizi, çok değişkenli fonksiyonlar, kuyruk modelleri vb. gibi bilgilerin BYS uygulamalarında kullanılışı bilgisayar destekli olarak incelenecektir.

Yurt dışındaki servis şirketleri bu analiz yöntemlerini kullanarak, binaların işletme bütçesinde büyük düşüşler gerçekleştirebilmekte ve sağladıkları tasarrufları bina işletmecisiyle paylaşmaktadırlar. Amaç onlar kadar uzmanlık değilse bile, yaklaşımlarını anlamaktır.