Isıtma Tesisatı Sıcaklıklarının Düşürülmesi

Isıtma Tesisatı Sıcaklıklarının Düşürülmesi

Murat Çopur, M. Ata Yavuz, Işık Endersoy

Enerji tasarrufu, çevrenin korunması, kişilerin sağlığı ve ısınma konforu gibi etken ve gerekçelerle ısıtma tesisatlarında kullanılan su sıcaklıkları düşmektedir. ilk yıllarda, yalnızca tüketicinin tercihine bırakılan bu düşüş, artık kanun ve yönetmenliklerle sınırlanmakta ve uygulanması zorunlu hale gelmektedir. Mart 1998’de yayınlanacak olan VDI 6030 kılavuzu, ısıtma sisteminin hesabını ve elemanlarının seçim esaslarını etkileyecek kadar ileriye gitmektedir.

Ülke koşullarına bağlı olmakla birlikte, bu değişim ülkemizi de etkileyecektir. Özellikle AT ile gümrük birliğini takiben, Türkiye’deki standart ve yönetmelikler, Avrupa Birliği standart ve yönetmelikleri ile uyumlu hale gelmeye başlamıştır. Bu tebliğde bahsedilen değişimin, ruhsat ile inşa edilen binalardaki etkileri çok yakında görülecektir.