Endüstriyel Hava Şartlandırılmasında Isı Geri Kazanımının Uygulanması

Endüstriyel Hava Şartlandırılmasında Isı Geri Kazanımının Uygulanması

Fusün Doba, R. Tuğrul Oğulata

Endüstriyel hava şartlandırmada amaç, mahal havasının istenen üretim ve çalışma şartlarına göre düzenlenmesidir. Endüstriyel tesislerde bazı termodinamik süreçler nedeniyle işletme içerisinde bulunan havanın özellikleri olumsuz yönde değişmektedir. Bu durumda sözkonusu ortamda, belirli sıcaklık ve nem durumuna sahip, toz ve kimyevi maddelerin olumsuz etkilerinden arındırılmış, yeterli temiz havanın bulundurulması gerekmektedir.

Genel olarak dış ortamdan alınacak temiz akışkanın, istenilen mahal şartlarına ulaşabilmesi için ek bir koşullandırma gerekmektedir. Bu ise sisteme ek bir enerji yükü getirmektedir. Bunun yerine bir ısı geri kazanım sistemi ile atık ısının yeniden kullanılarak büyük oranda enerji tasarrufunun sağlanması yoluna gidilmelidir.

Bu amaçla çalışmada düşük sıcaklık uygulamalarında; endüstriyel kullanımlarda verimli bir şekilde çalışacağı düşünülen levhalı tip bir ısı değiştirgecinin laboratuvar şartlarında tasarımı ve imalatı yapılmış ve sözkonusu ısı değiştirgecinde elde edilen deneysel sonuçlar sunularak gerekli yorumlar yapılmıştır.