Radyant Isıtma ve Önemi

Radyant Isıtma ve Önemi

Ahmet Can

Bir ısıtma sürecinin verimliliği, ticari ve sanai kuruluşlarının temel hedeflerinden üretimi ve buna bağlı karlılığı arttırmak yönünden, daima sorulan ve araştırılan bir konudur. Çünkü, kuruluşların ısıtma enerjisi harcamaları, yıllık işletme giderleri içinde önemli bir payı oluşturmaktadır. Uygun yöntemin seçilmesiyle, ısıtma amaçlı harcamaların azaltılması ve aynı sermaye ile, hem daha çok, hem de ekonomik üretim yapılması sağlanabilir.

Radyant ısıtma; doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvı yakıtların, ışıma enerjisi sağlayan tüplerde yakılması sonucu ısınan tüplerden yayılan kızıl ötesi ışınların, reflektör aracılığı ile. direkt nesneleri ısıtma prensibine dayanır.

Makalede, doğal gazın kullanım talebiyle orantılı olarak, uygulamaları hızla yaygınlaşan ve ülkemizde de, önemli pazar oluşturacak, radyant ısıtma sistemlerinin, çalışma prensibi ve tipleri, kullanım alanlarından seçilmiş örnekler göz önüne alınarak tanıtılmakta ve enerji ekonomisi yönünden, konvansiyonel sistemlerle mukayesesine ve pazar analizine yer verilmektedir.