Yanma Gazı Desülfürizasyon Tekniklerinin Türkiye Linyit Kömürleri İçin Değerlendirilmesi

Yanma Gazı Desülfürizasyon Tekniklerinin Türkiye Linyit Kömürleri İçin Değerlendirilmesi

Mehmet Yılmaz, Mesut Gür, İsmail Çallı

Kükürt içerikli yakıtın yanmasında SO2’nin ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuçtur. Ülkemiz linyit kömürü yatakları bakımından zengin olduğu için genelde katı yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Fakat linyitlerimizin düşük kalitede oluşu ve içerdikleri kükürt oranının yüksek olması yanma sonunda çıkan S02 miktarının fazla olmasına sebep olmaktadır.

S02 emisyonlarının baca gazından atılması için sorbentlere ihtiyaç duyulur. Kalsiyum bazlı sorbentler genelde, desülfürizasyon işleminde önemli kullanım alanı bulmuştur. Kalsiyum bazlı sorbentler olarak kireç CaO, kireçtaşı CaC03 ve kalsiyum hidroksit Ca(OH)2, söz konusudur ve desülfürizasyon tekniğine göre yaş, kuru ve yarı kuru olarak kullanılır. Böylece sorbentin fiziksel durumuna göre ıslak sistemler, kuru sistemler ve yarı kuru sistemler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin hangisinin uygun olabileceği, yakıtın türüne, yanma tekniğine ve yanma fırınının özelliğine bağlı olarak değişmektedir.

Desülfürizasyon sistemlerinin, S02 tutma verimleri ve proses çalışma koşulları birbirinden çok farklılık gösterir. Bu çalışmada, önce yukarıda belirtilen desülfürizasyon işlemleri incelenmiştir. Daha sonra Türkiye linyit kömürleri ele alınarak uygun desülfürizasyon sistemi seçimi önerilerinde ve değerlendirilmelerinde bulunulmuştur.