Birleşik Isı Güç Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

Birleşik Isı Güç Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

İbrahim Kılıçaslan, H. İbrahim Saraç

Ülkemizde tüketilen enerjinin sektörel dağılımında sanayi sektörü birinci sıradadır. Bu sektörde elektrik üretimi için harcanan petrolde gözönünde tutulduğunda doğrudan veya dolaylı olarak tüketilen enerjinin %60’ının petrol kökenli olduğu görülmektedir. Petrol ihracatçısı olan ülkemizde sanayi sektöründe enerji ekonomisinin önemi artmaktadır. Bu çalışmada, gıda, tekstil, kağıt ve çimento endüstrileri gibi yüksek miktarda proses buharı ve elektrik enerjisi tüketen tesislerde enerji tasarrufu açısından kojenerasyonun önemi vurgulandı.